|    خوش آمديد! ورود يا ثبت نام.
نام کاربري
کلمه عبور
لیست همایش ها

عنوان همايش تاريخ شروع تاريخ پایان
اولين سمينار يك روزه ارتقاي كنترل عفونت دربيمارستان ها: تجهيزاتCSSD - محلول هاي آنتي سپتيك 1389/11/20 1389/11/20
كارگاه KTE 1389/11/19 1389/11/20
كارگاه MMT 1389/11/10 1389/11/21
كارگاه واقعيت درماني و كارگاه مديريت استرس 1389/11/23 1389/11/24
قانون مديريت خدمات كشوري( مدرس آقاي تقوايي) 12و16و20و23 بهمن 1389 23 بهمن 89
نخستين كنگره تداخلات دارويي دربيماريهاي اعصاب و روان 1389/12/11 1389/12/12
كاربرد G.l.S در برنامه ريزي اقتصادي ، اجتماعي و شهري تهران اردیبهشت 1390 اردیبهشت 1390
همايش سراسري دستاوردهاي مداخلات بومي در پرستاري ومامايي 1390/03/04 1390/03/05
ميزگردهاي هم انديشي در خصوص پيشگيري هاي اجتماعي و فرهنگي از آسيب هاي اجتماعي ( چيستي و چرايي پيشگيري) 1389/11/24 1389/11/24
كارگاه آشنايي با نرم افزار SPSS 1389/11/16 1389/11/17
كارگاه پژوهشي سنجش برابري و عدالت در سلامت 1389/11/09 1389/11/10
چهارمين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي درعلوم پزشكي 1389/11/26 1389/11/28
همايش منطقه اي همت مضاعف و كار مضاعف از ديدگاه متون ادبي، ديني، عراني و... 1389/12/05 1389/12/05
برنامه ادواري سخنراني هاي علمي - پژوهشي مركز تحقيقات 1389/11/02 1389/11/02
كنفرانس سراسري علمي كاربردي مددكاري اجتماعي اصفهان 1389/11/27 1389/11/27
اولين همايش كشوري رويكردهاي نوين آموزش، مراقبت و درمان در اتاق عمل 1389/11/26 1389/11/28
كارگاه الكتروفيزيولوژي 1389/10/27 1389/10/29
كارگاه اختلالات جنسي در معتادان 1389/10/26 1389/10/28
كارگاه ويرايش و نگارش مقلات 1389/10/25 1389/10/26
كارگاه آشنايي با نرم افزار endnote 1389/10/27 1389/10/28
1  2  3  4  . 6
Copyright © 2000-2011 Hamayesh Sazan Novin , All rights reserved